Què és i què fa

Descobreix tot el que es decideix al Senat

  • El Senat forma part del PARLAMENT

    Què fa el Senat?

  • Les tasques més importants són elaborar les LLEIS i CONTROLAR EL GOVERN

  • El Senat col·labora amb el CONGRÉS DELS DIPUTATS en l’elaboració i aprovació de les lleis que tots hem de complir.

  • El Senat controla el GOVERN, fent preguntes sobre la seva feina.