Que é e que fai

Descubre todo o que se decide no Senado

  • O Senado forma parte do PARLAMENTO

    Que fai o Senado?

  • As tarefas máis importantes son elaborar as LEIS e CONTROLAR O GOBERNO

  • O Senado colabora co CONGRESO DOS DEPUTADOS na elaboración e aprobación das leis que todos temos que cumprir.

  • O Senado controla o GOBERNO, facendo preguntas sobre o seu traballo.