Què és i què fa

Descobreix totes les coses que es decideixen al Senat

  • El Senat forma part del PARLAMENT.

    Què fa el Senat?

  • Les tasques més importants són elaborar les LLEIS i CONTROLAR EL GOVERN

  • El Senat col·labora amb el CONGRÉS DELS DIPUTATS en l’elaboració i aprovació de les lleis que tots hem de complir.

  • El Senat controla el GOVERN, fent preguntes sobre el seu treball.