Què és i què fa

Descobreix tot el que es decideix al Senat.

 • El SENAT forma part de les CORTS GENERALS (PARLAMENT)

  Composició:

  CONGRÉS:
  De 300 a 400 diputats escollits pels ciutadans per sufragi universal.

  SENAT:
  Senadors escollits pels ciutadans (208):
  4 Senadors per província
  + 3 Senadors per illa major
  + 1 Senador per illa menor o agrupació
  + 2 Senadors per Ceuta i + 2 Senadors per Melilla

  Senadors designats pels Parlaments autonòmics (58):
  1 Senador per cada Comunitat Autònoma
  +1 Senador més per cada milió d’habitants dels seu territori respectiu.

 • Les funcions més importants del Senat són:

  • Aprovar les LLEIS, juntament amb el Congrés dels Diputats.

  • Aprovar els Pressupostos Generals de l’Estat.

  • CONTROLAR L’ACCIÓ DEL GOVERN.

 • El Senat controla l’acció del Govern a través de PREGUNTES i INTERPEL·LACIONS que els parlamentaris plantegen al President i als Ministres.

  A més, a través de les MOCIONS, insten el Govern a orientar la seva política en una línia determinada.

 • El Senat col·labora amb el Congrés dels Diputats en l’elaboració i aprovació de les lleis que tots hem de complir.

  Si vols saber com es tramita una llei al Senat, acompanya un Senador durant un dia de feina.