Senadors

Descobreix com s’escull un Senador

 • Actualment som 266 SENADORS.

  Vols saber com ens nomenen?

 • Dels 266 Senadors, 208 són ESCOLLITS directament pels ciutadans.

  • A cada província s’escullen quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.
  • A les províncies insulars, escullen tres Senadors a cadascuna de les illes més grans (Gran Canària, Mallorca i Tenerife) i un a Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.
  • Les poblacions de Ceuta i Melilla escullen cadascuna dos Senadors.

  Però, a més ...

 • Dels 266 Senadors, 58 són nomenats pels Parlaments de les Comunitats Autònomes.

  Cada Parlament autonòmic DESIGNA un Senador i un altre més per cada milió d’habitants dels seu territori respectiu.

 • Quants anys cal tenir com a mínim per a ser Senador? I per a VOTAR?

  Per a votar i per a ser Senador cal tenir com a mínim 18 anys.

  Saps cada quant temps s’escullen?

  Els Senadors són escollits per a quatre anys. Normalment això és el que dura el MANDAT, que pot veure’s reduït si el GOVERN dissol anticipadament les Cambres i convoca ELECCIONS.