Com funciona

Esbrina qui és qui al Senat

 • El PRESIDENT DEL SENAT és molt important; l’escollim entre tots els SENADORS el primer cop que ens reunim després de les ELECCIONS.

  Però el President no està sol; vegem
  qui l’ajuda...

 • Al President del Senat l’ajuden altres Senadors a organitzar i repartir la feina.

 • Els Senadors ens reunim en petits grups per parlar i decidir sobre una matèria concreta. Aquests grups els anomenem COMISSIONS.

  Com es diu quan ens reunim tots?

 • SESSIÓ PLENÀRIA!

  La reunió de tots els Senadors a l’HEMICICLE l’anomenem SESSIÓ PLENÀRIA o PLE. Aquí decidim el més important.