Zure iritzia jakin nahi dugu

Zure iritzia garrantzitsua da.

Idatzi, eta lagundu Senatu Txikia hobetzen.

Zenbat gustatu zaizu Senatu Txikia?

Ez du behar zigilurik
Senado de España
Plaza de la Marina Española, 8.
28013 Madrid.
España