Que é e que fai

Descubre todo o que se decide no Senado

 • O SENADO forma parte das CORTES XERAIS (PARLAMENTO)

  Composición:

  CONGRESO:
  De 300 a 400 deputados elixidos polos cidadáns por sufraxio universal.

  SENADO:
  Senadores elixidos polos cidadáns (208):
  4 Senadores por provincia
  + 3 Senadores por illa maior
  + 1 Senador por illa menor ou agrupación
  + 2 Senadores por Ceuta e 2 Senadores por Melilla

  Senadores designados polos Parlamentos autonómicos (58):
  1 Senador por cada Comunidade Autónoma
  + 1 Senador máis por cada millón de habitantes do seu respectivo territorio.

 • As funcións máis importantes do Senado son:

  • Aprobar as LEIS, xunto co Congreso dos Deputados..

  • Aprobar os Orzamentos Xerais do Estado.

  • CONTROLAR A ACCIÓN DO GOBERNO.

 • O Senado controla a acción do goberno a través de PREGUNTAS e INTERPELACIÓNS que os parlamentarios lle fan ao Presidente e aos Ministros.

  Ademais, a través das MOCIÓNS, instan ao Goberno a orientar a súa política nunha determinada liña.

 • O Senado colabora co Congreso dos Deputados na elaboración e aprobación das leis que todos temos que cumprir.

  Se queres saber como se tramita unha lei no Senado, acompaña a un Senador un día de traballo.