Senadores

Descubre como se elixe un Senador

 • Actualmente somos 266 SENADORES.
  Queres saber como nos nomean?

 • Dos 266 Senadores, 208 son elixidos directamente polos cidadáns.

 • Dos 266 Senadores, 58 son nomeados polos Parlamentos das Comunidades Autónomas.

  Pero ademais...

 • Cantos anos hai que ter como mínimo para ser Senador? E para VOTAR?

  Para votar e para ser Senador hai que ter polo menos 18 anos.

  Os Senadores son elixidos para 4 anos. Normalmente esta é a duración do MANDATO.