Com funciona

Esbrina qui és qui al Senat

 • El PRESIDENT és la principal autoritat de la Cambra i és triat pels seus membres en la primera Sessió Plenària que se celebra després de les ELECCIONS (SESSIÓ CONSTITUTIVA).

 • Per organitzar la faena, al President del Senat l’ajuden altres Senadors.

  La MESA DEL SENAT és l’òrgan rector de la Cambra. La formen el President, dos Vicepresidents i quatre Secretaris.

  La JUNTA DE PORTAVEUS està integrada pel President del Senat i pels Portaveus dels GRUPS PARLAMENTARIS existents a cada moment. És oïda sobre qualsevol aspecte relacionat amb el funcionament de la Cambra.

 • Els Senadors ens reunim en grupets per parlar i decidir sobre una matèria concreta. A estos grups els diem COMISSIONS.

  Com es diu la reunió de tots els Senadors?

 • SESSIÓ PLENÀRIA!

  A la reunió de tots els Senadors en l’HEMICICLE li diem SESSIÓ PLENÀRIA o PLE. Ací decidim els assumptes més importants.

  I què passa en les èpoques de l’any en què no està prevista la celebració de sessions plenàries o quan es dissol el Senat?

 • Quan el GOVERN ha decretat la DISSOLUCIÓ del Senat, entra en funcionament la DIPUTACIÓ PERMANENT.

  La Diputació Permanent també actua entre PERÍODES DE SESSIONS, i pot sol·licitar que se celebre una sessió extraordinària del Ple.

  Està dirigida pel President del Senat i integrada per un mínim de 21 membres designats pels Grups parlamentaris. Li correspon vetlar pels poders de la Cambra quan no està reunida.